Odbaci svoje brige od sebe kada odbacuješ svoju odjeću po noći. - Činija Citata

Odbaci svoje brige od sebe kada odbacuješ svoju odjeću po noći.


odbaci-svoje-brige-od-sebe-kada-odbacuje-svoju-odjeu-po-noi
napoleon bonapartaodbacisvojebrigeodsebekadaodbacujesvojuodjećuponoćiodbaci svojesvoje brigebrige odod sebesebe kadakada odbacuješodbacuješ svojusvoju odjećuodjeću popo noćiodbaci svoje brigesvoje brige odbrige od sebeod sebe kadasebe kada odbacuješkada odbacuješ svojuodbacuješ svoju odjećusvoju odjeću poodjeću po noćiodbaci svoje brige odsvoje brige od sebebrige od sebe kadaod sebe kada odbacuješsebe kada odbacuješ svojukada odbacuješ svoju odjećuodbacuješ svoju odjeću posvoju odjeću po noćiodbaci svoje brige od sebesvoje brige od sebe kadabrige od sebe kada odbacuješod sebe kada odbacuješ svojusebe kada odbacuješ svoju odjećukada odbacuješ svoju odjeću poodbacuješ svoju odjeću po noći

Velika mudrost koju me je deda naučio je da žene koje više vrište po noći, manje galame po danu…Sumnjam u sebe. Imam nesigurnosti. Imam strah od neuspeha. Dešavaju se noći kada dođem u arenu i pomislim: “Leđa me bole, kolena me bole, stopala me bole i ne mogu da nastavim, samo bih hteo da odmorim malo.” Svi mi sumnjamo u sebe, to je neosporivo, međutim to ne znači da se treba predati tim sumnjama. Treba ih prihvatiti.Računaj svoje godine po prijateljima. Računaj svoj život po osmesima, a ne po suzama.Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe.Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo.I svaki put kad budeš komadić sebe dao i svoje snove svetu po vetrovima slao, ličiće jutro na tebe više nego na druge.