Odbaci svoj osećaj povređenosti i rana će sama nestati.


odbaci-svoj-oseaj-povreenosti-i-rana-e-sama-nestati
marko aurelijeodbacisvojosećajpovređenostiranaćesamanestatiodbaci svojsvoj osećajosećaj povređenostipovređenosti ii ranarana ćeće samasama nestatiodbaci svoj osećajsvoj osećaj povređenostiosećaj povređenosti ipovređenosti i ranai rana ćerana će samaće sama nestatiodbaci svoj osećaj povređenostisvoj osećaj povređenosti iosećaj povređenosti i ranapovređenosti i rana ćei rana će samarana će sama nestatiodbaci svoj osećaj povređenosti isvoj osećaj povređenosti i ranaosećaj povređenosti i rana ćepovređenosti i rana će samai rana će sama nestati

Duša koja zna da je voljena a sama ne voli otkriva svoj talog: ono što je u njoj najniže izlazi na površinu.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Odbaci svoje brige od sebe kada odbacuješ svoju odjeću po noći.Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja.Želje su jedno.Stvarnost je već nešto drugo. Ali čak ni realnost nema moć da ugasi želju. Ona se sama rađa, sama i umire a možda ponekad i preživi & ...Onaj osećaj kad počnu da te smaraju stranice i grupe koje počinju rečima onaj osećaj… -.-