Odbaci svoj osećaj povređenosti i rana će sama nestati. - Činija Citata

Odbaci svoj osećaj povređenosti i rana će sama nestati.


odbaci-svoj-oseaj-povreenosti-i-rana-e-sama-nestati
marko aurelijeodbacisvojosećajpovređenostiranaćesamanestatiodbaci svojsvoj osećajosećaj povređenostipovređenosti ii ranarana ćeće samasama nestatiodbaci svoj osećajsvoj osećaj povređenostiosećaj povređenosti ipovređenosti i ranai rana ćerana će samaće sama nestatiodbaci svoj osećaj povređenostisvoj osećaj povređenosti iosećaj povređenosti i ranapovređenosti i rana ćei rana će samarana će sama nestatiodbaci svoj osećaj povređenosti isvoj osećaj povređenosti i ranaosećaj povređenosti i rana ćepovređenosti i rana će samai rana će sama nestati

Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Pre ili kasnije gorčina će nestati, neko koga je sudbina stavila na tvoj put najzad će doći s naramkom sreće i sve će biti kako treba. Biće tako, iako se ti u ovom trenutnku osjećaš očajno i misliš da lažem.Suoči se s vlastitim strahovima i oni će nestati.Fantazija je prirodna snaga u čoveku i ako joj se ne udovolji, ona će ili nestati ili obratno, razbuktat će se prekomjerno, a to je i štetno.Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja.Nema potrebe da zamišljamo kako će svet nestati u vatri ili ledu. Postoje još dve mogućnosti: jedna je papirologija, druga je nostalgija.