Odavno shvatih, pamtim najbolje ono što bih da zaboravim. A nešto nemam ni volje da sećanja izgubim. Moja su… Neka ih… - Činija Citata

Odavno shvatih, pamtim najbolje ono što bih da zaboravim. A nešto nemam ni volje da sećanja izgubim. Moja su… Neka ih…


odavno-shvatih-pamtim-najbolje-ono-to-bih-da-zaboravim-a-neto-nemam-volje-da-seanja-izgubim-moja-su-neka-ih
odavnoshvatihpamtimnajboljeonotobihdazaboravimnetonemamvoljesećanjaizgubimmojasu…nekaih…odavno shvatihpamtim najboljenajbolje onoono štošto bihbih dada zaboravimnešto nemamnemam nini voljevolje dada sećanjasećanja izgubimmoja su…su… nekaneka ih…pamtim najbolje ononajbolje ono štoono što bihšto bih dabih da zaboravima nešto nemamnešto nemam ninemam ni voljeni volje davolje da sećanjada sećanja izgubimmoja su… nekasu… neka ih…pamtim najbolje ono štonajbolje ono što bihono što bih dašto bih da zaboravima nešto nemam ninešto nemam ni voljenemam ni volje dani volje da sećanjavolje da sećanja izgubimmoja su… neka ih…pamtim najbolje ono što bihnajbolje ono što bih daono što bih da zaboravima nešto nemam ni voljenešto nemam ni volje danemam ni volje da sećanjani volje da sećanja izgubim

Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim.Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...Jedna stvar koju morate da znate o meni je da nemam filter kada su u pitanju mišljenja. Zaista nemam problem da iskažem tačno ono što mislim o nekoj osobi.Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo pažnje djeci i omladini, vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali: vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja. Na žalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade.Kasno je, sećanja, uzalud se javljate, beskorisne su vaše nemoćne utehe i podsećanja na ono što je moglo biti jer što nije bilo, nije ni moglo biti, a uvek izgleda lepo ono što se nije ostvarilo.Ne mogu birati ljude kakve želim, niti u njima samo ono što je dobro. Moram da primim ili odbijem ljude koje mi život šalje, i ono što je u njima, nerazdvojeno. I možda bih grdno pogriješio kad bih prihvatio samo svece, kad bi ih i bilo, jer su sigurno nepodnošljivo dosadni.