Odakle deci vizija onoga što nikad nisu videla? - Činija Citata

Odakle deci vizija onoga što nikad nisu videla?


odakle-deci-vizija-onoga-to-nikad-nisu-videla
Žorž sandodakledecivizijaonogatonikadnisuvidelaodakle decideci vizijavizija onogaonoga štošto nikadnikad nisunisu videlaodakle deci vizijadeci vizija onogavizija onoga štoonoga što nikadšto nikad nisunikad nisu videlaodakle deci vizija onogadeci vizija onoga štovizija onoga što nikadonoga što nikad nisušto nikad nisu videlaodakle deci vizija onoga štodeci vizija onoga što nikadvizija onoga što nikad nisuonoga što nikad nisu videla

Sadašnjost je uvek kao neki kompromis između onoga što se želelo i onoga što se postiglo.Čast je poštovanje onoga što dugujemo drugima, a naročito onoga što dugujemo sebi.Mnogo je vrsta ljepote, kao što je mnogo vizija sreće.Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti.Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste.Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti.