Od svih zimskih radosti, najviše me veseli  aktivnost ispijanja kuvanog vina!


od-svih-zimskih-radosti-najvie-me-veseli-aktivnost-ispijanja-kuvanog-vina
odsvihzimskihradostinajviemeveseliaktivnostispijanjakuvanogvinaod svihsvih zimskihzimskih radostinajviše meme veseliveseliaktivnostaktivnost ispijanjaispijanja kuvanogkuvanog vinaod svih zimskihsvih zimskih radostinajviše me veselime veseliveseli aktivnostaktivnost ispijanjaaktivnost ispijanja kuvanogispijanja kuvanog vinaod svih zimskih radostinajviše me veselime veseli aktivnostveseli aktivnost ispijanjaaktivnost ispijanja kuvanogaktivnost ispijanja kuvanog vinanajviše me veseli aktivnostme veseli aktivnost ispijanjaveseli aktivnost ispijanja kuvanogaktivnost ispijanja kuvanog vina

Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo.Od svih uživanja na ovom svetu, čoveka najviše interesuju seksualni odnosi. A ipak, izostavio ih je iz raja.Od svih Od svih “sila trenja”, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva “Najveće zlo u svetu”.Više volim ludost koja me veseli, nego iskustvo koje me rastužuje.Od rakije kuda poskakuje, a od vina kuda, nije mirna.