Od nastanka sveta svi su pokušavali da shvate univerzum putem ljubavi.


od-nastanka-sveta-svi-su-pokuavali-da-shvate-univerzum-putem-ljubavi
paulo koeljoodnastankasvetasvisupokuavalidashvateuniverzumputemljubaviod nastankanastanka svetasveta svisvi susu pokušavalipokušavali dada shvateshvate univerzumuniverzum putemputem ljubaviod nastanka svetanastanka sveta svisveta svi susvi su pokušavalisu pokušavali dapokušavali da shvateda shvate univerzumshvate univerzum putemuniverzum putem ljubaviod nastanka sveta svinastanka sveta svi susveta svi su pokušavalisvi su pokušavali dasu pokušavali da shvatepokušavali da shvate univerzumda shvate univerzum putemshvate univerzum putem ljubaviod nastanka sveta svi sunastanka sveta svi su pokušavalisveta svi su pokušavali dasvi su pokušavali da shvatesu pokušavali da shvate univerzumpokušavali da shvate univerzum putemda shvate univerzum putem ljubavi

Žene su unele više blagosti i uglađenosti među ljude, nego svi moralisti ovog sveta.u ljubavi svi su gresni prezivece samo srecni ^_^Najveći životni promašaji su ljudi koji ne shvate koliko su bili blizu uspjeha u trenutku kada su odustali.Najveći životni promašaji su ljudi koji ne shvate koliko su bili blizu uspeha u trenutku kada su odustali.Postoje različiti oblici ljubavi. Jedni vole da stiču bogatstvo, drugi da pobeđuju u gimnastici, treći da budu zdravi, četvrti da nešto stvaraju, a svi ti oblici ljubavi, u završnici su ljubav prema dobru i sreći. Ljudi vole samo dobro i to tako da ono bude zauvek njihovo, što znači da ljubav ujedno teži i besmrtnosti.Kada ne znaš kojim putem poći, pođi putem srca.