Od mrlje se ne može nаčiniti sunce, niti od suncа mrlju. - Činija Citata

Od mrlje se ne može nаčiniti sunce, niti od suncа mrlju.


od-mrlje-se-ne-moe-niniti-sunce-niti-od-sunc-mrlju
pablo pikasoodmrljesenemoženаčinitisuncenitiodsuncаmrljuod mrljemrlje sese nene možemože nаčinitinаčiniti sunceniti odod suncаsuncа mrljuod mrlje semrlje se nese ne možene može nаčinitimože nаčiniti sunceniti od suncаod suncа mrljuod mrlje se nemrlje se ne možese ne može nаčinitine može nаčiniti sunceniti od suncа mrljuod mrlje se ne možemrlje se ne može nаčinitise ne može nаčiniti sunce

Neki slikari sunce pretvaraju u žutu mrlju. Drugi žutu mrlju pretvaraju u sunce.Volim pivo jer ne ostavlja mrlje od kafe…Od kud se je nadat da sunce grije, odonud led bije.Osim Boga, nikakva supstanca ne može postojati, niti se može zamisliti.Ako se jednom probudim i ne vidim sunce, ili sam mrtav ili sunce…Kad udarite dijete, nastojte da to bude u bijesu, čak i po cijenu da ga osakatite. Hladnokrvni udarac niti se može, niti bi se smio oprostiti.