Od ljubavi se ne živi,ali se za nju gine. - Činija Citata

Od ljubavi se ne živi,ali se za nju gine.


od-ljubavi-se-ne-iviali-se-za-nju-gine
srpske posloviceodljubaviseneživializanjugineod ljubaviljubavi sese nese zaza njunju gineod ljubavi seljubavi se nese za njuza nju gineod ljubavi se nese za nju gine

Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dvije ljudi se nekako mogu izliječiti, od treće nikako. Vlast je najveći porok. Zbog nje se gine, zbog nje se gubi ljudski lik. Neodoljiva je, kao čarobni kamen, jer pribavlja moć.Čovek gine za novcem, a ptica za hranom.Nećeš dobiti drugu šansu ako se ne boriš za nju.Karijera je predivna, ali ne možete se sklupčati uz nju u hladnim noćima.Karijera je prekrasna, ali ne možete se sklupčati uz nju u hladnim noćima.Ako je moguće – živi sa svima u slozi i ljubavi. Ne živi s nikim u svađi.