Od dve glavne vrednosti života, lepote i istine. Prvu nalazim u srcu koje voli, drugu u ruci koja deli.


od-dve-glavne-vrednosti-ivota-lepote-i-istine-prvu-nalazim-u-srcu-koje-voli-drugu-u-ruci-koja-deli
zoran Đinđićoddveglavnevrednostiživotalepoteistineprvunalazimsrcukojevolidrugurucikojadeliod dvedve glavneglavne vrednostivrednosti životalepote ii istineprvu nalazimnalazim uu srcusrcu kojekoje volidrugu uu ruciruci kojakoja deliod dve glavnedve glavne vrednostiglavne vrednosti životalepote i istineprvu nalazim unalazim u srcuu srcu kojesrcu koje volidrugu u ruciu ruci kojaruci koja deliod dve glavne vrednostidve glavne vrednosti životaprvu nalazim u srcunalazim u srcu kojeu srcu koje volidrugu u ruci kojau ruci koja deliod dve glavne vrednosti životaprvu nalazim u srcu kojenalazim u srcu koje volidrugu u ruci koja deli

Nikad ne zaboravljaš dve osobe. Jednu koja je bila tu kad je bilo najteže i drugu koja je baš tada okrenula leđa.Onaj koji svakog jutra planira dnevne poslove i pridržava se plana, u ruci ima nit koja će ga provesti kroz labirint i obavezama najopterećenijeg života. Pravilno raspoređeno vrijeme nalik je zraci života koja prodire kroz sve njegove zanimacije. No, gdje nema plana, gdje se raspolaganje vremenom predaje tek pukom slučaju, ubrzo će zavladati haos.Ja sam dve žene: jedna koja želi da ima svu sreću ovog sveta, strast, avanture koje život može da ponudi. Druga želi da bude robinja rutine, porodičnog života, stvari koje mogu biti planirane i ispunjene. Domaćica sam i prostitutka, obe žive u istom tijelu, jedna boreći se protiv druge.Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Postoje dve glavne motivacione sile: strah i ljubav. Kad se bojimo, udaljavamo se od života. Kad smo zaljubljeni, otvaramo se svemu onome što nam život donosi. Važno je da prvo naučimo voleti sebe. Ako ne znamo voleti sebe, ne mogu nas voleti ni drugi. Evolucija i sva nadanja u bolji svet polaze od toga da se ne smemo bojati udahnuti život punim plućima.Nema iznimne lepote koja nema nečeg neobičnog u proporciji.