Od brige dolazi hrabrost.


od-brige-dolazi-hrabrost
lao ceodbrigedolazihrabrostod brigebrige dolazidolazi hrabrostod brige dolazibrige dolazi hrabrostod brige dolazi hrabrost

Kada dolazi tuga - dolazi u mnoštvu.Kada dolazi tuga – dolazi u mnoštvu.Velika sreća dolazi s neba; mala sreća dolazi od čovjeka.Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo.Odbaci svoje brige od sebe kada odbacuješ svoju odjeću po noći.Ko ćuti, neka ga ne taru brige; čovek ostaje sakriven pod jezikom.