Od brige dolazi hrabrost.


od-brige-dolazi-hrabrost
lao ceodbrigedolazihrabrostod brigebrige dolazidolazi hrabrostod brige dolazibrige dolazi hrabrostod brige dolazi hrabrost

Kada dolazi tuga – dolazi u mnoštvu.Kada dolazi tuga - dolazi u mnoštvu.Velika sreća dolazi s neba; mala sreća dolazi od čovjeka.Ko ćuti, neka ga ne taru brige; čovek ostaje sakriven pod jezikom.Odbaci svoje brige od sebe kada odbacuješ svoju odjeću po noći.Umorila sam se od brige za druge. Bilo bi fino da, za promjenu, neko počne da brine i o meni.