Od 24 sata izdvoji jedan za dobra djela i ukrasičeš ostalih 23.


od-24-sata-izdvoji-jedan-za-dobra-djela-i-ukrasie-ostalih-23
poslovice korisnikaod24sataizdvojijedanzadobradjelaukrasičeostalih23od 2424 satasata izdvojiizdvoji jedanjedan zaza dobradobra djeladjela ii ukrasičešukrasičeš ostalihostalih 23od 24 sata24 sata izdvojisata izdvoji jedanizdvoji jedan zajedan za dobraza dobra djeladobra djela idjela i ukrasičeši ukrasičeš ostalihukrasičeš ostalih 23od 24 sata izdvoji24 sata izdvoji jedansata izdvoji jedan zaizdvoji jedan za dobrajedan za dobra djelaza dobra djela idobra djela i ukrasičešdjela i ukrasičeš ostalihi ukrasičeš ostalih 23od 24 sata izdvoji jedan24 sata izdvoji jedan zasata izdvoji jedan za dobraizdvoji jedan za dobra djelajedan za dobra djela iza dobra djela i ukrasičešdobra djela i ukrasičeš ostalihdjela i ukrasičeš ostalih 23

Filantropija je ohola žena koja dobra djela smatra za vrstu nakita. Zato se često primiče ogledalu.Sva velika djela i sve velike misli su imale besmislen začetak. Velika djela su obično započela na uličnim uglovima ili u pokretnim kružnim vratima.Kad čoek sedi jedan sat s lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći - to je duže od jednog sata: To je relativnost.Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći – to je duže od jednog sata: To je relativnost.Ako je čovjek dvadeset i četiri sata prije u pravu nego svi drugi, onda ga dvadeset i četiri sata smatraju čovjekom koji nema zdrav razum.Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.