oci mi placu i srce me boli,jer nikada nece prestati da te voli.


oci-mi-placu-i-srce-me-bolijer-nikada-nece-prestati-da-te-voli
ocimiplacusrcemebolijernikadaneceprestatidatevolioci mimi placuplacu ii srcesrce menikada necenece prestatiprestati dada tete volioci mi placumi placu iplacu i srcei srce menikada nece prestatinece prestati daprestati da teda te volioci mi placu imi placu i srceplacu i srce menikada nece prestati danece prestati da teprestati da te volioci mi placu i srcemi placu i srce menikada nece prestati da tenece prestati da te voli

To, kako da se voli ne uči se iz knjiga, ne uči se u školi. To se uči iz sebe, kad se otvori srce, pa boli ili ne boli.Ljubav boli… al’ te moje srce ipak voli!Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo.Čovek nikada ne sme prestati sanjati. San je hrana duši, kao što je jelo hrana telu. Vrlo često u životu vidimo svoje snove izjalovljene i svoje želje osujećene, ali treba da nastavimo da sanjamo, jer, u protivnom, naša duša umire.Ne skrnavite rec ljubav, jer ljubav ne boli. Voleti pogresnu osobu boli.Nema vam srce nikada ne bude tvrdo, neka vas strpljenje nikada ne izda, i neka vaš dodir nikada nikog ne povredi.