Obrazovanje, to je ono što ostane nakon što zaboravite sve što ste naučili u školi.


obrazovanje-to-ono-to-ostane-nakon-to-zaboravite-sve-to-ste-nauili-u-koli
albert ajnštajnobrazovanjetoonotoostanenakonzaboravitesvestenaučilikolije onoono štošto ostaneostane nakonnakon štošto zaboravitezaboravite svesve štošto steste naučilinaučili uu školije ono štoono što ostanešto ostane nakonostane nakon štonakon što zaboravitešto zaboravite svezaboravite sve štosve što stešto ste naučiliste naučili unaučili u školije ono što ostaneono što ostane nakonšto ostane nakon štoostane nakon što zaboravitenakon što zaboravite svešto zaboravite sve štozaboravite sve što stesve što ste naučilišto ste naučili uste naučili u školije ono što ostane nakonono što ostane nakon štošto ostane nakon što zaboraviteostane nakon što zaboravite svenakon što zaboravite sve štošto zaboravite sve što stezaboravite sve što ste naučilisve što ste naučili ušto ste naučili u školi

Obrazovanje, to je ono, što ostane, nakon što osoba zaboravi sve, što je naučila u školi.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Zatvorite vrata, promjenite ploču, pometite kuću, obrišite prašinu. Prestanite biti ono što ste bili i postanite ono što jeste.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti.