O meni se najlepše brinu oni koji me ostavljaju na miru.


o-meni-se-najlepe-brinu-oni-koji-me-ostavljaju-na-miru
miroslav mika antićmenisenajlepebrinuonikojimeostavljajunamiruo menimeni sese najlepšenajlepše brinubrinu onioni kojikoji meme ostavljajuostavljaju nana miruo meni semeni se najlepšese najlepše brinunajlepše brinu onibrinu oni kojioni koji mekoji me ostavljajume ostavljaju naostavljaju na miruo meni se najlepšemeni se najlepše brinuse najlepše brinu oninajlepše brinu oni kojibrinu oni koji meoni koji me ostavljajukoji me ostavljaju name ostavljaju na miruo meni se najlepše brinumeni se najlepše brinu onise najlepše brinu oni kojinajlepše brinu oni koji mebrinu oni koji me ostavljajuoni koji me ostavljaju nakoji me ostavljaju na miru

Mali umovi se brinu oko neobičnih stvari, dok se veliki umovi brinu oko običnih stvari.Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.Ima ljudi koji se toliko brinu o časti i ugledu drugih, da ne vide ono najvažnije – svoj izgubljeni ugled i čast.Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti.Jednako su bolesni oni koji odviše u sebe trpaju kao i oni koji u oskudici gladuju.Uspešni su oni koji su svesni svojih uspeha, a gubitnici su oni koji svesno dozvoljavaju da gube.