Novo sito i na klinu visi.


novo-sito-i-na-klinu-visi
hrvatske poslovicenovositonaklinuvisinovo sitosito ii nana klinuklinu visinovo sito isito i nai na klinuna klinu visinovo sito i nasito i na klinui na klinu visinovo sito i na klinusito i na klinu visi

Zaljubljenom davati savete isto je što i pokušavati kavez napuniti vetrom ili sito vodom!Ti si ipak samo žena svi smo preodređeni da budemo nešto, pauk, kuhar, slon, kao da je svako od nas slika koja visi na zidu galerije.Retko koja žena visi o ruci muškarca koji je bio odista čovek njenog ukusa.Pamćenje je jedno čudno sito - zadržava sve ono dobro o nama i sve ono loše o drugima.Juče i prekjuče bili ste na imanju i osećali ste se dobro. Danas se vraćate na ovo naše zajedničko nemanje i ponovo postajete bespomoćni i mrzovoljni. Izgleda da drukčije i ne može. Ono što imamo na jed noj strani, to mora da fali na nekoj drugoj.Fejsu naš, koji si na netu, da se sveti ime Tvoje, da bude volja tvoja na Mozili kao i na Guglu. Chat naš nasušni daj nam danas i oprosti nam notifikejšne na ...