Novac ponekad uklanja neprilike, ali i stvara.


novac-ponekad-uklanja-neprilike-ali-i-stvara
kineske poslovicenovacponekaduklanjaneprilikealistvaranovac ponekadponekad uklanjauklanja neprilikeali ii stvaranovac ponekad uklanjaponekad uklanja neprilikeali i stvaranovac ponekad uklanja neprilike

Novac ponekad uklanja neprilike, ali ih i stvara.Novac ne stvara toliko iskrenih prijatelja, koliko pravih neprijatelja.Niti jedno zadovoljstvo nije zlo, ali stvari koje čine određena zadovoljstva nameću neprilike mnogo puta veće od samih zadovoljstava.Ljubav stvara jednakost, ali je ne traži.Čitanje bez razmišljanja stvara nesređen duh, a razmišljanje bez čitanja stvara čoveka neuravnoteženim.Stalno se krećite napred, jer akcija stvara impuls, a impuls stvara nepredvidive mogućnosti.