Novac obično košta previše.


novac-obino-ko-previe
ralf voldo emersonnovacobičnokotaprevienovac običnoobično koštakošta previšenovac obično koštaobično košta previšenovac obično košta previše

Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno.Ono što malo košta, još manje se i ceni,Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više koštaIstorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.Novac koji čovek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovek trči, jeste oružje ropstva.Novac koji čovjek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovjek trči, jeste oružje ropstva.