Novac neće stvoriti uspeh, stvaranje slobode hoće.


novac-nee-stvoriti-uspeh-stvaranje-slobode-hoe
nelson mandelanovacnećestvoritiuspehstvaranjeslobodehoćenovac nećeneće stvoritistvoriti uspehstvaranje slobodeslobode hoćenovac neće stvoritineće stvoriti uspehstvaranje slobode hoćenovac neće stvoriti uspeh

Ukoliko postoji država, ne može biti slobode, ali ukoliko ima slobode tu neće biti države.Novac koji čovek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovek trči, jeste oružje ropstva.Novac koji čovjek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovjek trči, jeste oružje ropstva.Novac i uspeh ne menjaju ljude. Oni jednostavno naglašavaju ono što je oduvek i bilo tu.Može se, kad se hoće, ako se hoće tako, da pucaju kosti onima koji tako neće.Novac ne može mirno ležati; on hoće rušiti, graditi ili ratovati!