Novac ne može mirno ležati; on hoće rušiti, graditi ili ratovati!


novac-ne-moe-mirno-ati-on-hoe-ruiti-graditi-ili-ratovati
danske poslovicenovacnemožemirnoležationhoćeruitigraditiiliratovatinovac nene možemože mirnomirno ležation hoćehoće rušitigraditi iliili ratovatinovac ne možene može mirnomože mirno ležation hoće rušitigraditi ili ratovatinovac ne može mirnone može mirno ležatinovac ne može mirno ležati

Novac je poput ruke ili noge, ili ga koristi ili izgubi.Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju.Novac neće stvoriti uspeh, stvaranje slobode hoće.Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni.Novac nije motivacijski faktor. Novac me ne uzbuđuje ili čini da bolje igram, jer kad si bogat onda te to ne privlači. Ja sam jednostavno sretan sa loptom na svojoj nozi. Moja motivacija dolazi od igranja igre koju volim. Ukoliko ne bih bio plaćen kao profesionalni fudbaler rado bih igrao besplatno.Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće.