Novac ne može mirno ležati; on hoće rušiti, graditi ili ratovati!


novac-ne-moe-mirno-ati-on-hoe-ruiti-graditi-ili-ratovati
danske poslovicenovacnemožemirnoležationhoćeruitigraditiiliratovatinovac nene možemože mirnomirno ležation hoćehoće rušitigraditi iliili ratovatinovac ne možene može mirnomože mirno ležation hoće rušitigraditi ili ratovatinovac ne može mirnone može mirno ležatinovac ne može mirno ležati

Novac je poput ruke ili noge, ili ga koristi ili izgubi.Novac neće stvoriti uspeh, stvaranje slobode hoće.Novac ruši i gradi, čini sve što hoće. I pravog i pravdu s razlogom ubija.Svojim načelima čovek želi da svoje navike tiraniše ili opravda, da im iskaže poštovanje ili da ih naruži, ili da ih prikrije: — dva čoveka istih načela, verovatno njima hoće nešto iz osnova različito.Novac može kratkotrajno donijeti osmijeh na licu, a dobar prijatelj može to vječno.Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni.