Novac može kratkotrajno donijeti osmijeh na licu, a dobar prijatelj može to vječno.


novac-moe-kratkotrajno-donijeti-osmijeh-na-licu-a-dobar-prijatelj-moe-to-vjeno
poslovice korisnikanovacmožekratkotrajnodonijetiosmijehnalicudobarprijateljtovječnonovac možemože kratkotrajnokratkotrajno donijetidonijeti osmijehosmijeh nana licudobar prijateljprijatelj moženovac može kratkotrajnomože kratkotrajno donijetikratkotrajno donijeti osmijehdonijeti osmijeh naosmijeh na licua dobar prijateljdobar prijatelj možemože to vječnonovac može kratkotrajno donijetimože kratkotrajno donijeti osmijehkratkotrajno donijeti osmijeh nadonijeti osmijeh na licua dobar prijatelj možeprijatelj može to vječnonovac može kratkotrajno donijeti osmijehmože kratkotrajno donijeti osmijeh nakratkotrajno donijeti osmijeh na licudobar prijatelj može to vječno

Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.Žena može postati prijatelj muškarcu samo ovim redom: prvo poznanica, zatim ljubavnica, pa tek onda prijatelj.Novac ne može mirno ležati; on hoće rušiti, graditi ili ratovati!Novac ne može kupiti sreću ali je puno udobnije plakati u Mercedesu nego na biciklu. :)Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.