Novac može kratkotrajno donijeti osmijeh na licu, a dobar prijatelj može to vječno.


novac-moe-kratkotrajno-donijeti-osmijeh-na-licu-a-dobar-prijatelj-moe-to-vjeno
poslovice korisnikanovacmožekratkotrajnodonijetiosmijehnalicudobarprijateljtovječnonovac možemože kratkotrajnokratkotrajno donijetidonijeti osmijehosmijeh nana licudobar prijateljprijatelj moženovac može kratkotrajnomože kratkotrajno donijetikratkotrajno donijeti osmijehdonijeti osmijeh naosmijeh na licua dobar prijateljdobar prijatelj možemože to vječnonovac može kratkotrajno donijetimože kratkotrajno donijeti osmijehkratkotrajno donijeti osmijeh nadonijeti osmijeh na licua dobar prijatelj možeprijatelj može to vječnonovac može kratkotrajno donijeti osmijehmože kratkotrajno donijeti osmijeh nakratkotrajno donijeti osmijeh na licudobar prijatelj može to vječno

Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.Žena može postati prijatelj muškarcu samo ovim redom: prvo poznanica, zatim ljubavnica, pa tek onda prijatelj.Mrak ne može proterati mrak; samo svetlo to može. Mržnja ne može proterati mržnju; samo ljubav to može.Novac ne može kupiti sreću ali je puno udobnije plakati u Mercedesu nego na biciklu. :)Tama ne može otjerati tamu, samo svjetlost to može učiniti. Mržnja ne može otjerati mržnju, samo ljubav to može učiniti.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.