Non omnia possumus omnes. – Ne možemo svi sve.


non-omnia-possumus-omnes-ne-moemo-svi-sve
latinske poslovicenonomniapossumusomnesnemožemosvisvenon omniaomnia possumuspossumus omnes– nene možemomožemo svisvi svenon omnia possumusomnia possumus omnes– ne možemone možemo svimožemo svi svenon omnia possumus omnes– ne možemo svine možemo svi sve– ne možemo svi sve

Unos pro omnibus et omnes pro uno – Jedan za sve i svi za jednoga.Ne možemo svi biti gospodari, niti se sve gospodare može istinski slediti.Labor omnia vincit. – Rad pobjeđuje sve.Tempus omnia revelat – Vrijeme sve otkriva.Ja ovako zamišljam idealan svet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate a svi muškarci neoženjeni.Ja ovako zamišljam idealan svijet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate, a svi muškarci neoženjeni.