Nit gudi, nit gudila traži. - Činija Citata

Nit gudi, nit gudila traži.


nit-gudi-nit-gudila-trai
hrvatske poslovicenitgudinitgudilatražinit gudinit gudilagudila tražinit gudila traži

Nit mi je rod nit pomozi bog.Nit budi med , da te jedu, nit jed da te predu.Ubica se neće moći nitKo istinu gudi, gudalom ga po prstima biju.Koji istinu gudi, s gudalom ga po perstih biju.Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovek to traži kod drugih.