Nit budi med , da te jedu, nit jed da te predu.


nit-budi-med-da-te-jedu-nit-jed-da-te-predu
hrvatske poslovicenitbudimeddatejedunitjedpredunit budibudi medmeddada tete jedunit jedjed dada tete predunit budi medbudi medda teda te jedunit jed dajed da teda te predunit budi medda te jedunit jed da tejed da te predunit jed da te predu

Nit mi je rod nit pomozi bog.Nit gudi, nit gudila traži.Ubica se neće moći nitAko si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav.Svi znaju da vole, jer su se rodili s tim darom. Neki to rade prirodno dobro, ali većina treba da ponovi gradivo, da se ponovo seti kako se voli, i svi – bez izuzetka – imaju potrebu da gore u vatri svojih proživljenih emocija, da ožive neke radosti i boli, uspone i padove, sve dok ne postignu onu nit vodilju koja stoji iza svakog novog susreta; da, tamo postoji jedna nit.Sada mi je jasno zašto tigrovi jedu svoje mlade.