Nisu sve žene iste — jedne žene su iste, a druge su još gore.


nisu-sve-ene-iste-jedne-ene-su-iste-a-druge-su-jo-gore
branislav crnčevićnisusveženeistejednesuistedrugejogorenisu svesve ženežene isteiste —— jednejedne ženežene susu istedruge susu jošjoš gorenisu sve ženesve žene istežene iste —iste — jedne— jedne ženejedne žene sužene su istea druge sudruge su jošsu još gorenisu sve žene istesve žene iste —žene iste — jedneiste — jedne žene— jedne žene sujedne žene su istea druge su jošdruge su još gorenisu sve žene iste —sve žene iste — jednežene iste — jedne ženeiste — jedne žene su— jedne žene su istea druge su još gore

Kad se ugase svijeće, sve su žene iste.Kako da razumem ovo: Ubiti se zbog jedne žene? A gde su sve one ostale?U životu jedne žene možeš raditi sve,OSIM da joj se vratiš,kad te zaboravi,…Na beogradske pijace stižu kajsije i breskve. Mi vam savetujemo da jedete jednu dnevno. Prva je najlepša. Sve druge su iste kao prva.Sukob je otac svega: jedne će učiniti bogatima, a druge ne; jedne robovima, a druge slobodnima.Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebni ti muževi, već te žene.