Nisu bitni neuspesi, već da li ih prevazilazite.


nisu-bitni-neuspesi-ve-da-li-ih-prevazilazite
nik vuičićnisubitnineuspesivećdaliihprevazilazitenisu bitnibitni neuspesiveć dada lili ihih prevazilazitenisu bitni neuspesiveć da lida li ihli ih prevazilaziteveć da li ihda li ih prevazilaziteveć da li ih prevazilazite

Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebni ti muževi, već te žene.Uvijek su mi govorili da ja moram, recimo, promovirati ploču, da se moram slikati, davati intervjue… Pa sam ih pitao: Jeste li čitali Dostojevskog? Vele Jesmo! A jeste li ga kad vidjelio?Da se nisam sordila već u detinjstvu sa jezičkim blagom našeg jezika, ko zna da li bih ispevala onolike meldoije slične melodijama kakve se čuju u prirodi. Bez moga detinjstva ko zna da li bi bilo stvaralačko utočište, inspiracija, najprisniji životni prostor.Važno je dopustiti nekim stvarima da odu, da nestanu. Pustiti ih i riješiti ih se. Ne očekujte da vam se vrate, da vam priznaju napore, otkriju da ste genijalac i shvate vašu ljubav. Zatvarajte krugove. Ne zbog ponosa ili oholosti, već zato što se to više ne uklapa u vaš život.Decembar je mesec kada Zapad pušta naše da obidju svoje. Zapad ih, naravno, pušta za svoj Božić, a ne za naš, ali oni ukradu još po koji dan tek da ih želja mine za badnjacima, pošto su im već dojadile samo jelke.Ko hoće da upravlja ljudima, ne treba da ih tera ispred sebe već da ide za njima.