Nikome nije čitav život bez neprilike.


nikome-nije-itav-ivot-bez-neprilike
latinske poslovicenikomeniječitavživotbezneprilikenikome nijenije čitavčitav životživot bezbez neprilikenikome nije čitavnije čitav životčitav život bezživot bez neprilikenikome nije čitav životnije čitav život bezčitav život bez neprilikenikome nije čitav život beznije čitav život bez neprilike

Nikome ne dođe velika slava bez velikog truda.Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika.Bolje je umreti nenadano, nego strepeti od smrti čitav život.Nijedan život nije potpun bez mrvice ludila.Brak sjedinjuje za čitav život dva bića koja se uopšte ne poznaju.Istina, njihovo zaljubljivanje nije trajalo dugo, ali u toj igri nema pravila. Neko emocije troši polagano, kao mirišljavi sapun, a neko svoje srce ispali razuzdano, kao pun šaržer, pa u jednoj kišovitoj aprilskoj noći odvoli za čitav život.