Nikome ne dođe velika slava bez velikog truda.


nikome-ne-doe-velika-slava-bez-velikog-truda
latinske poslovicenikomenedođevelikaslavabezvelikogtrudanikome nene dođedođe velikavelika slavaslava bezbez velikogvelikog trudanikome ne dođene dođe velikadođe velika slavavelika slava bezslava bez velikogbez velikog trudanikome ne dođe velikane dođe velika slavadođe velika slava bezvelika slava bez velikogslava bez velikog trudanikome ne dođe velika slavane dođe velika slava bezdođe velika slava bez velikogvelika slava bez velikog truda

Nema velikog književnog djela koje nije poniklo iz bola. Nema velikog stvaranja bez velikog bola. Sve se rodilo iz bola i krvi. Kao i dijete.Nikome nije čitav život bez neprilike.Uostalom, kažu da iza svakog velikog čoveka stoji velika žena, mada mi je to malo sumnjivo. Da je taj čova stvarno velik žena bi stajala uz njega, a ne iza.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Nikome nisam ništa opraštao samo ne bih li sebe opravdao.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.