Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.


niko-te-ne-moe-spasiti-osim-tebe-i-bie-dovoljno-lako-da-ne-upije-tako-lako-ali-nemoj-nemoj-nemoj-samo-ih-sluaj-zar-bi-i-ti-to-da-bude-bezlian-bezduan
Čarls bukovskinikotenemožespasitiosimtebebićedovoljnolakodaupijetakolakoalinemojnemojsamoihsluajzarbititobudebezličanbezduanbezosjećajanstvorzardoživismrtpresmrtitebevrednospasaakoitapobedeondaovoniko tete nene možemože spasitispasiti osimosim tebei bićebiće dovoljnodovoljno lakolako dada nene upiještako lakoali nemojsamo ihih slušajzar bibi ii tizar bibi dada doživišdoživiš smrtsmrt preniko tete nene možemože spasitispasiti osimosim tebeti sisi bićebiće vrednovredno spasaako jeje ištaišta vrednovredno pobedepobede ondaonda jeniko te nete ne možene može spasitimože spasiti osimspasiti osim tebei biće dovoljnobiće dovoljno lakodovoljno lako dalako da neda ne upiješsamo ih slušajzar bi ibi i titi to dazar bi dabi da doživišda doživiš smrtdoživiš smrt preniko te nete ne možene može spasitimože spasiti osimspasiti osim tebea ti siti si bićesi biće vrednobiće vredno spasaako je ištaje išta vrednoišta vredno pobedevredno pobede ondapobede onda jeje to ovo

Niko ti ne može doneti mir osim tebe samoga.Niko ne želi da umre. Čak i oni koji žele u raj ne žele da umru da bi otišli tamo. A ipak, smrt je destinacija na koju ćemo svi otići. Niko ne može pobeći. I tako treba da bude, zato što je smrt verovatno najbolji izum života.Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.Ako budeš dovoljno jak, nemoj se uopšte stideti izigravati slabića, to će naterati tvog neprijatelja da izgubi opreznost i napadne pre vremena.Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe.