Niko te ne može puno popraviti, ako sam sebe ne popraviš.


niko-te-ne-moe-puno-popraviti-ako-sam-sebe-ne-popravi
bertolt brehtnikotenemožepunopopravitiakosamsebepopraviniko tete nene možemože punopuno popravitiako samsam sebesebe nene popravišniko te nete ne možene može punomože puno popravitiako sam sebesam sebe nesebe ne popravišniko te ne možete ne može punone može puno popravitiako sam sebe nesam sebe ne popravišniko te ne može punote ne može puno popravitiako sam sebe ne popraviš

Niko ti ne može sesti za vrat, ako se ti sam ne pogneš.Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.Niko nikom ne može natovariti toliko muke na vrat koliko može čovek sam sebi.Niko mi od ljudi ne može učiniti zlo ako u meni nema ranjivo mesto.Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.