Niko te ne može puno popraviti, ako sam sebe ne popraviš.


niko-te-ne-moe-puno-popraviti-ako-sam-sebe-ne-popravi
bertolt brehtnikotenemožepunopopravitiakosamsebepopraviniko tete nene možemože punopuno popravitiako samsam sebesebe nene popravišniko te nete ne možene može punomože puno popravitiako sam sebesam sebe nesebe ne popravišniko te ne možete ne može punone može puno popravitiako sam sebe nesam sebe ne popravišniko te ne može punote ne može puno popravitiako sam sebe ne popraviš

Niko ti ne može sesti za vrat, ako se ti sam ne pogneš.Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.Niko nikom ne može natovariti toliko muke na vrat koliko može čovek sam sebi.Niko nikog ne može osramotiti, dok se sam ne osramoti.Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda.