Niko se ne smije optuživati, osim pred Bogom.


niko-se-ne-smije-optuivati-osim-pred-bogom
latinske poslovicenikosenesmijeoptuživatiosimpredbogomniko sese nene smijesmije optuživatiosim predpred bogomniko se nese ne smijene smije optuživatiosim pred bogomniko se ne smijese ne smije optuživatiniko se ne smije optuživati

Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.Očuvaj me od mudrosti koja ne plače, filozofije koja se ne smije i veličine koja se ne klanja pred djecom.Tko se zadnji smije, najslade se smije.Niko ti ne može doneti mir osim tebe samoga.Ko se zadnji smije, najslađe se smije.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.