Niko ne treba drugog mržnjom progoniti. - Činija Citata

Niko ne treba drugog mržnjom progoniti.


niko-ne-treba-drugog-mrnjom-progoniti
latinske poslovicenikonetrebadrugogmržnjomprogonitiniko nene trebatreba drugogdrugog mržnjommržnjom progonitiniko ne trebane treba drugogtreba drugog mržnjomdrugog mržnjom progonitiniko ne treba drugogne treba drugog mržnjomtreba drugog mržnjom progonitiniko ne treba drugog mržnjomne treba drugog mržnjom progoniti

Niko ne treba misliti da tokom života sve uvek treba ići lako, jer sudbina je promenljiva i nakon dugog razdoblja zatišja neizbežan je dolazak ružnog vremena.Niko ne želi da umre. Čak i oni koji žele u raj ne žele da umru da bi otišli tamo. A ipak, smrt je destinacija na koju ćemo svi otići. Niko ne može pobeći. I tako treba da bude, zato što je smrt verovatno najbolji izum života.Mrzim politku. Ne volim nijednu stranku. Niko ne treba da im pripada-treba biti individua, stajati u sredini. Svako ko pripada nekoj stranci prestaje da razmišlja.Ko zavisi od drugog, treba i njegovom psu da se umiljava.Mržnja se nikad ne smiruje mržnjom, već jedino njenim odsustvom. Ovo je večni zakon.Čovek ima pravo da gleda drugog odozgo, jedino kada treba da mu pomogne da se uspravi.