Niko ne gubi bez bola ono što posjeduje sa ljubavlju.


niko-ne-gubi-bez-bola-ono-to-posjeduje-ljubavlju
portugalske poslovicenikonegubibezbolaonotoposjedujeljubavljuniko nene gubigubi bezbez bolabola onoono štošto posjedujeposjeduje sasa ljubavljuniko ne gubine gubi bezgubi bez bolabez bola onobola ono štoono što posjeduješto posjeduje saposjeduje sa ljubavljuniko ne gubi bezne gubi bez bolagubi bez bola onobez bola ono štobola ono što posjedujeono što posjeduje sašto posjeduje sa ljubavljuniko ne gubi bez bolane gubi bez bola onogubi bez bola ono štobez bola ono što posjedujebola ono što posjeduje saono što posjeduje sa ljubavlju

Poslednja tri od četiri ponavljanja tokom vežbi su ono što vodi ka porastu mišića. Bol je ono što razdvaja šampiona od nekoga ko nije šampion. Upravo to je ono što nedostaje većini ljudi, snaga da nastave i pored bola bez obzira na posledice.Nema velikog književnog djela koje nije poniklo iz bola. Nema velikog stvaranja bez velikog bola. Sve se rodilo iz bola i krvi. Kao i dijete.Niko ne prinosi žrtvu na ono najdragocjenije što ima - ljubav!Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Ljubomora se uvek rađa sa ljubavlju, ali ne umire uvek sa njom.Kada ga pogodi osećaj bola, neuk čovek oseća dva bola, telesni i mentalni. Ali mudrac, kada ga pogodi osećaj bola oseća samo jedan bol, telesni, ali ne i mentalni.