Nikada ništa nisam učinio slučajno, niti je neki od mojih izuma došao slučajno. Oni su tu kao rezultat rada.


nikada-nisam-uinio-sluajno-niti-neki-od-mojih-izuma-doao-sluajno-oni-su-kao-rezultat-rada
tomas edisonnikadanitanisamučinioslučajnonitinekiodmojihizumadoaoslučajnoonisukaorezultatradanikada ništaništa nisamnisam učinioučinio slučajnoniti jeje nekineki odod mojihmojih izumaizuma došaodošao slučajnooni susu tutu kaokao rezultatrezultat radanikada ništa nisamništa nisam učinionisam učinio slučajnoniti je nekije neki odneki od mojihod mojih izumamojih izuma došaoizuma došao slučajnooni su tusu tu kaotu kao rezultatkao rezultat radanikada ništa nisam učinioništa nisam učinio slučajnoniti je neki odje neki od mojihneki od mojih izumaod mojih izuma došaomojih izuma došao slučajnooni su tu kaosu tu kao rezultattu kao rezultat radanikada ništa nisam učinio slučajnoniti je neki od mojihje neki od mojih izumaneki od mojih izuma došaood mojih izuma došao slučajnooni su tu kao rezultatsu tu kao rezultat rada

Nikada nisam upoznao čoveka toliko neukog da nisam mogao ništa naučiti od njega.Zakačim slučajno lika sinoć u diskoteci. Na to će on meni: Imaš li neki problem? Ja mu ispričam i zaplakosmo obojica.Mnogo sam razmišljala i shvatila da nisam slučajno ušla u onaj kafić. Najvažnije susrete dogovore duše, čak i prije nego što se tijela ugledaju.Nikada nisam sreo čoveka koji je tolika neznalica, a da nisam mogao nešto naučiti od njega.Najvažnije za naučnika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog naučnog rada, pa niti iskustvo, nego posve jednostavno, njegova intuicijaNeću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.