Nikada ne razmišljam o načinu igre, niti pokušavam da nešto zamislim. Ja činim ono što mi padne na pamet u datom trenutku. Instinkt. Uvek je tako bilo. - Činija Citata

Nikada ne razmišljam o načinu igre, niti pokušavam da nešto zamislim. Ja činim ono što mi padne na pamet u datom trenutku. Instinkt. Uvek je tako bilo.


nikada-ne-razmiljam-o-nainu-igre-niti-pokuavam-da-neto-zamislim-ja-inim-ono-to-mi-padne-na-pamet-u-datom-trenutku-instinkt-uvek-tako-bilo
lionel mesinikadanerazmiljamnačinuigrenitipokuavamdanetozamislimjačinimonotomipadnenapametdatomtrenutkuinstinktuvektakobilonikada nene razmišljamrazmišljam oo načinunačinu igreniti pokušavampokušavam dada neštonešto zamislimja činimčinim onoono štošto mimi padnepadne nana pametpamet uu datomdatom trenutkuuvek jeje takotako bilonikada ne razmišljamne razmišljam orazmišljam o načinuo načinu igreniti pokušavam dapokušavam da neštoda nešto zamislimja činim onočinim ono štoono što mišto mi padnemi padne napadne na pametna pamet upamet u datomu datom trenutkuuvek je takoje tako bilo

Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao.Nije me briga što mislite o meni. Ja o vama uopšte ne razmišljam.Ja ne pokušavam da opišem budućnost. Ja pokušavam da je sprečim.Ponekad, dok razmišljam o ljudima, čini mi se da je šteta što Noa i njegovo društvo nisu zakasnili na brod.Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma.Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovek postaje ono sa čim se udružuje.