Nikad ne uveravaj coveka da se nada uzalud. Mozda je to jedino sto ima. - Činija Citata

Nikad ne uveravaj coveka da se nada uzalud. Mozda je to jedino sto ima.


nikad-ne-uveravaj-coveka-da-se-nada-uzalud-mozda-to-jedino-sto-ima
nikadneuveravajcovekadasenadauzaludmozdatojedinostoimanikad nene uveravajuveravaj covekacoveka dada sese nadanada uzaludmozda jejedino stosto imanikad ne uveravajne uveravaj covekauveravaj coveka dacoveka da seda se nadase nada uzaludje to jedinojedino sto imanikad ne uveravaj covekane uveravaj coveka dauveravaj coveka da secoveka da se nadada se nada uzaludmozda je to jedinoje to jedino stonikad ne uveravaj coveka dane uveravaj coveka da seuveravaj coveka da se nadacoveka da se nada uzaludmozda je to jedino stoje to jedino sto ima

Srce je kao dete: ono se nada onome sto želi.Ko vodi prema razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi.Ko vodi ka razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi.pricaju 2 pedera    I vidu jednog  malog  coveka  patuljak  I jedan kaze ja Mrzim patuljke a drugi  kaze a ja volim ova pita  pa kako to  kad ova odg sve sto je ...Ako ijedna religija ima priliku da preuzme Englesku i Evropu za narednih sto godina to je onda sigurno Islam.Zavirio sam u nebo, ja to ne radim baš često. Blago onima koji gledajući Gore misle jedino na to da li je oblačno ili ne.