Nikad ne slušajte one koji loše govore o drugima a o vama dobro. - Činija Citata

Nikad ne slušajte one koji loše govore o drugima a o vama dobro.


nikad-ne-sluajte-one-koji-loe-govore-o-drugima-a-o-vama-dobro
lav nikolajevič tolstojnikadnesluajteonekojiloegovoredrugimavamadobronikad nene slušajteslušajte oneone kojikoji lošeloše govoregovore oo drugimao vamavama dobronikad ne slušajtene slušajte oneslušajte one kojione koji lošekoji loše govoreloše govore ogovore o drugimadrugima a oa o vamao vama dobronikad ne slušajte onene slušajte one kojislušajte one koji lošeone koji loše govorekoji loše govore ološe govore o drugimao drugima a odrugima a o vamaa o vama dobronikad ne slušajte one kojine slušajte one koji lošeslušajte one koji loše govoreone koji loše govore okoji loše govore o drugimagovore o drugima a oo drugima a o vamadrugima a o vama dobro

Pamćenje je jedno čudno sito - zadržava sve ono dobro o nama i sve ono loše o drugima.Želite li da se o vama dobro misli nemojte o sebi dobro govoriti.Poslušaj šta govore o drugima i znaćeš šta govore i o tebi.Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj.Nikad ništa ne shvataj lično, kakvo god da je mišljenje ljudi o tebi, bilo ono loše ili dobro, to je samo njihovo mišljenje, ali ne i istina.Na početku ljubavi ljubavnici govore o budućnosti. Kad je ljubav na izmaku, govore o prošlosti.