Nikad ne odoli iskušenju: probaj sve, a čvrsto zadrži ono što je dobro.


nikad-ne-odoli-iskuenju-probaj-sve-a-vrsto-zadri-ono-to-dobro
bernard shawnikadneodoliiskuenjuprobajsvečvrstozadržionotodobronikad nene odoliodoli iskušenjuprobaj svečvrsto zadržizadrži onoono štošto jeje dobronikad ne odoline odoli iskušenjua čvrsto zadržičvrsto zadrži onozadrži ono štoono što ješto je dobronikad ne odoli iskušenjua čvrsto zadrži onočvrsto zadrži ono štozadrži ono što jeono što je dobroa čvrsto zadrži ono štočvrsto zadrži ono što jezadrži ono što je dobro

Nikad me zapravo nisi upoznao. Možda izgledam slaba na tebe, ali ako čvrsto odlučim mogu razbiti i tu ljubav. Onda ćeš videti koliko sam sposobna za sve, pa ...Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro.Sva snaga je u umu. Snaga za sve. Muka tera iz čoveka i ono što bi on da zadrži u sebi. Zato čovek mora da ćuti i kad mu je najteže i kad je najsrećniji. Da mu reči i osećanja ne pobegnu. Da ne stignu do nekoga ko će ih sačuvati i pustiti da jednom progovore protiv njega.Pamćenje je jedno čudno sito - zadržava sve ono dobro o nama i sve ono loše o drugima.Ni u šta se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna.Nikad ne možemo imati čvrsto poverenje u vlast prevelikih ovlasti.