Nije važno šta čovjek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije.


nije-vano-ovjek-pije-kae-mi-prijatelj-ve-u-koga-gleda-dok-pije
momo kapornijevažnotačovjekpijekažemiprijateljvećkogagledadokpijenije važnovažno štašta čovjekčovjek pijekaže mimi prijateljveć uu kogakoga gledagleda dokdok pijenije važno štavažno šta čovjekšta čovjek pijekaže mi prijateljveć u kogau koga gledakoga gleda dokgleda dok pijenije važno šta čovjekvažno šta čovjek pijeveć u koga gledau koga gleda dokkoga gleda dok pijenije važno šta čovjek pijeveć u koga gleda doku koga gleda dok pije

Nije važno šta čovek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije.To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje.Čovek treba više da razmišlja sa kim jede i pije nego šta jede i pije.Kad muž pije, pola kuće gori; kad žena pije, gori cela.Nije važno šta se dešava u svijetu,  nije važno šta će biti sutra, važan je ovaj čas blaženstva bez misli.Ko pije vino, ne poznaje njegovu štetnost; ko ga ne pije, ne poznaje njegove koristi.