Nije to nesreća što je na vrata ušla, već je nesreća to što sa vrata ne odlazi. - Činija Citata

Nije to nesreća što je na vrata ušla, već je nesreća to što sa vrata ne odlazi.


nije-to-nesrea-to-na-vrata-u-ve-nesrea-to-to-vrata-ne-odlazi
ruske poslovicenijetonesrećatonavrataulavećneodlazinesreća štošto jeje nana vratavrata ušlaveć jeje nesrećašto sasa vratavrata nene odlazinije to nesrećanesreća što ješto je naje na vratana vrata ušlaveć je nesrećanesreća to štošto sa vratasa vrata nevrata ne odlazinije to nesreća štonesreća što je našto je na vrataje na vrata ušlaje nesreća to štonesreća to što sašto sa vrata nesa vrata ne odlazinije to nesreća što jenesreća što je na vratašto je na vrata ušlaveć je nesreća to štoje nesreća to što sanesreća to što sa vratašto sa vrata ne odlazi

Pa ipak, nije nesreća, što me se ona ne seća, ma kakvi, nesreća je što se ja nje sećam.Nije greh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž.Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana.Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli.Nije nju prijatelju zabolelo to što ne može biti srećna sa drugim. Nju je zabolelo to što ne može biti srećna sa tobom.Svako od nas uvijek proživi što i svi prije nas, i ničiji udes nije pouka, ničija muka utjeha. Ni na što se čovjek ne navikava zato što su to mnogi doživjeli prije njega. Uvijek je bilo rata, otkako svijet postoji, a ljudima je uvijek nanovo teško. Uvijek se dešavalo da je čovjeka stizala nesreća, i nikad se niko ne utješi mišlju: nisam sam, i nisam prvi ni posljednji.