Nije sreća za ljude ni telo ni novac, nego čestitost i razumnost.


nije-srea-za-ljude-telo-novac-nego-estitost-i-razumnost
demokritnijesrećazaljudetelonovacnegočestitostrazumnostnije srećasreća zaza ljudeljude nini telotelo nini novacnego čestitostčestitost ii razumnostnije sreća zasreća za ljudeza ljude niljude ni teloni telo nitelo ni novacnego čestitost ičestitost i razumnostnije sreća za ljudesreća za ljude niza ljude ni teloljude ni telo nini telo ni novacnego čestitost i razumnostnije sreća za ljude nisreća za ljude ni teloza ljude ni telo niljude ni telo ni novac

Ne ceni novac ni manje ni više nego što vredi. On je dobar sluga, ali loš gospodar.Ni ljubav, ni prijateljstvo, ni poštovanje ne mogu toliko da zbliže ljude koliko zajednička mržnja.Prije nego nešto upoznaš, nemoj ni hvaliti ni kuditiPre nego što upoznaš, nemoj ni hvaliti ni kuditi!Odgoj je važniji od obrazovanja, odgajati ni suca ni vojnika, nego čoveka!Odgoj je važniji od obrazovanja, odgajati… ni suca ni vojnika, nego čovjeka!