Nije smrt ono što je užasno, već životi koje ljudi žive ili ne žive do svoje smrti. Oni ne poštuju svoje živote, oni pišaju po njima. Ružno izgledaju, ružno govore, ružno hodaju. Pusti im veliku muziku i oni je neće čuti. Većina ljudskih smrti je obična prevara. Ništa tu nije ostalo da umre.


nije-smrt-ono-to-uasno-ve-ivoti-koje-ljudi-ive-ili-ne-ive-do-svoje-smrti-oni-ne-potuju-svoje-ivote-oni-piaju-po-njima-runo-izgledaju-runo-govore-runo
Čarls bukovskinijesmrtonotoužasnovećživotikojeljudiživeilinedosvojesmrtionipotujuživoteonipiajuponjimaružnoizgledajuružnogovorehodajupustiimvelikumuzikunećečutivećinaljudskihsmrtiobičnaprevaranitanijeostalodaumrenije smrtsmrt onoono štošto jeje užasnoveć životiživoti kojekoje ljudiljudi živežive iliili nene živežive dodo svojesvoje smrtioni nene poštujupoštuju svojesvoje životeoni pišajupišaju popo njimaružno izgledajuružno govoreružno hodajupusti imim velikuveliku muzikumuziku ii onioni jeje nećeneće čutivećina ljudskihljudskih smrtismrti jeje običnaobična prevaraništa tutu nijenije ostaloostalo dada umrenije smrt onosmrt ono štoono što ješto je užasnoveć životi koježivoti koje ljudikoje ljudi živeljudi žive iližive ili neili ne živene žive dožive do svojedo svoje smrtioni ne poštujune poštuju svojepoštuju svoje životeoni pišaju popišaju po njimapusti im velikuim veliku muzikuveliku muziku imuziku i onii oni jeoni je nećeje neće čutivećina ljudskih smrtiljudskih smrti jesmrti je običnaje obična prevaraništa tu nijetu nije ostalonije ostalo daostalo da umre

Ako želite da budete bolji od drugih ljudi, ne smete raditi ono što oni rade i ne možete živeti onako kako oni žive.Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju.Nikada ne govorite ružno o visokom društvu. To uvek govore oni koji ne mogu dospeti u to društvo.Nikada ne govorite ružno o visokom društvu. To uvijek govore oni koji ne mogu dospjeti u to društvo.Japanci su jako interesantni. Neki ljudi misle da oni kopiraju stvari. Ja ne mislim više tako. Ja mislim da oni u stvari ponovo izmišljaju stvari. Oni dođu do nečega što je već izmišljeno i proučavaju ga dok ga ne budu detaljno razumeli. U nekim slucajevima oni ga na kraju razumeju bolje nego njegov originalni izumitelj.Niko ne želi da umre. Čak i oni koji žele u raj ne žele da umru da bi otišli tamo. A ipak, smrt je destinacija na koju ćemo svi otići. Niko ne može pobeći. I tako treba da bude, zato što je smrt verovatno najbolji izum života.