Nije ljubavnik onaj koji ne voli zauvek. - Činija Citata

Nije ljubavnik onaj koji ne voli zauvek.


nije-ljubavnik-onaj-koji-ne-voli-zauvek
euripidnijeljubavnikonajkojinevolizauveknije ljubavnikljubavnik onajonaj kojikoji nene volivoli zauveknije ljubavnik onajljubavnik onaj kojionaj koji nekoji ne voline voli zauveknije ljubavnik onaj kojiljubavnik onaj koji neonaj koji ne volikoji ne voli zauveknije ljubavnik onaj koji neljubavnik onaj koji ne volionaj koji ne voli zauvek

Nije ljubomoran onaj koji voli, već onaj koji hoće da je voljen.Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina.Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina.Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi.Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…Nije izgubio onaj koji je izgubio, već onaj koji hoće izbubljeno vratiti.