Nije dovoljno ljubav posaditi, treba je i zalijevati.


nije-dovoljno-ljubav-posaditi-treba-i-zalijevati
ljubavne poslovicenijedovoljnoljubavposadititrebazalijevatinije dovoljnodovoljno ljubavljubav posadititreba jei zalijevatinije dovoljno ljubavdovoljno ljubav posadititreba je ije i zalijevatinije dovoljno ljubav posadititreba je i zalijevati

Nije dovoljno imati znanje; treba ga primeniti. Nije dovoljno hteti nešto; treba delati.Nije dovoljno ljubav zasaditi, treba i zalivati.Nije dovoljno steći znanje, treba ga znati i upotrebiti.Nije dovoljno biti skroman, za to treba imati razloga.Nije dovoljno rano ustati, treba i na vreme stići.Govor treba da bude poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo.