Nije bila laka žena, ni pokvarena, ni neverna. To je bila jednostavno zaljubljena žena, ništa posebno.


nije-bila-laka-ena-pokvarena-neverna-to-bila-jednostavno-zaljubljena-ena-posebno
Đorđe balaševićnijebilalakaženapokvarenanevernatojednostavnozaljubljenanitaposebnonije bilabila lakalaka ženani pokvarenani nevernaje bilabila jednostavnojednostavno zaljubljenazaljubljena ženaništa posebnonije bila lakabila laka ženaje bila jednostavnobila jednostavno zaljubljenajednostavno zaljubljena ženanije bila laka ženaje bila jednostavno zaljubljenabila jednostavno zaljubljena ženaje bila jednostavno zaljubljena žena

Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Nije bila zaljubljena u njega, ali ju je privlačilo nešto, nešto zbog čega noćima nije mogla spavati.Neko je nazvao sve novine u Njujorku i rekao im da sam umro. Kasnije su mi rekli da je to bila moja bivša žena, a pošto sam ih imao nekoliko ni na jednu ne možeš upreti prstom.Teško onome kome se, posle mnogo godina pruži prilika da provede noć sa nekom od svojih najvećih ljubavi koju nikad nije takao! Ostaće bez ičega u srcu, siromašniji za jednu najlepšu bajku. Kada se uveri da se ne razlikuje od drugih žena, da nije ni bolja, ni lošija, tačnije da nije bila ni iz bliza vredna onolike patnje, i da joj je svu vrednost koju je posedovala ustvari rasipnički poklanjala samo ta neuzvraćena ljubav. Hoću svoju ljubav natrag!Kako bi bila nezamenljiva, žena mora uvek biti malo drugačija.Zla žena gnjavi jednog, dobra žena dosadna je jednom. To je jedina razlika među njima.