Nigdje ne postoji jednostavan put do slobode, i mnogi od nas će morati proći više puta kroz dolinu smrti kako bi dosegli vrh naših želja.


nigdje-ne-postoji-jednostavan-put-do-slobode-i-mnogi-od-nas-e-morati-proi-vie-puta-kroz-dolinu-smrti-kako-bi-dosegli-vrh-naih-elja
nelson mendelanigdjenepostojijednostavanputdoslobodemnogiodnasćemoratiproćivieputakrozdolinusmrtikakobidoseglivrhnaihželjanigdje nene postojipostoji jednostavanjednostavan putput dodo slobodei mnogimnogi odod nasnas ćeće moratimorati proćiproći viševiše putaputa krozkroz dolinudolinu smrtismrti kakokako bibi doseglidosegli vrhvrh našihnaših željanigdje ne postojine postoji jednostavanpostoji jednostavan putjednostavan put doput do slobodei mnogi odmnogi od nasod nas ćenas će moratiće morati proćimorati proći višeproći više putaviše puta krozputa kroz dolinukroz dolinu smrtidolinu smrti kakosmrti kako bikako bi doseglibi dosegli vrhdosegli vrh našihvrh naših željanigdje ne postoji jednostavanne postoji jednostavan putpostoji jednostavan put dojednostavan put do slobodei mnogi od nasmnogi od nas ćeod nas će moratinas će morati proćiće morati proći višemorati proći više putaproći više puta krozviše puta kroz dolinuputa kroz dolinu smrtikroz dolinu smrti kakodolinu smrti kako bismrti kako bi doseglikako bi dosegli vrhbi dosegli vrh našihdosegli vrh naših željanigdje ne postoji jednostavan putne postoji jednostavan put dopostoji jednostavan put do slobodei mnogi od nas ćemnogi od nas će moratiod nas će morati proćinas će morati proći višeće morati proći više putamorati proći više puta krozproći više puta kroz dolinuviše puta kroz dolinu smrtiputa kroz dolinu smrti kakokroz dolinu smrti kako bidolinu smrti kako bi doseglismrti kako bi dosegli vrhkako bi dosegli vrh našihbi dosegli vrh naših želja

Sve će proći. Ali, kakva je to utjeha? Proći će i radost, proći će i ljubav, proći će i život. Zar je nada u tome da sve prođe?Između bojazni da će se nešto desiti i nade da možda ipak neće, ima više prostora nego što se misli. Na tom uskom, tvrdom, golom i mračnom prostoru provode mnogi od nas svoj vek.Otvorilo mi se vec više puta, i mada svaki put uredno nešto poželim, želje mi se baš i ne ispunjavaju. Negde je zapelo.Možda se ispunjavaju nekom drugom? Ne bi bilo prvi put.Nema veze, ne ljutim se. Dobre su to želje, šteta bi bilo da samo tako propadnu.Otvorilo mi se vec više puta, i mada svaki put uredno nešto poželim, želje mi se baš i ne ispunjavaju. Negde je zapelo. Možda se ispunjavaju nekom drugom? Ne bi bilo prvi put. Nema veze, ne ljutim se. Dobre su to želje, šteta bi bilo da samo tako propadnu.Kad god nas smrt iznenadi biće dobrodošla ukoliko je naš ratni poklič dospeo makar do jednog uha koje sluša i jedne ruke koja će se ispružiti kako bi preuzela naše oružje.Kad god nas smrt iznenadi biće dobrodošla ukoliko je naš ratni poklič dospio makar do jednog uha koje sluša i jedne ruke koja će se ispružiti kako bi preuzela naše oružje.