Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju djecu, nego to da voli njihovu majku.


ni-znaajnije-ne-moe-uiniti-otac-za-svoju-djecu-nego-to-da-voli-njihovu-majku
Žan-Žak rusonitaznačajnijenemožeučinitiotaczasvojudjecunegotodavolinjihovumajkuništa značajnijeznačajnije nene možemože učinitiučiniti otacotac zaza svojusvoju djecuda volivoli njihovunjihovu majkuništa značajnije neznačajnije ne možene može učinitimože učiniti otacučiniti otac zaotac za svojuza svoju djecunego to dada voli njihovuvoli njihovu majkuništa značajnije ne možeznačajnije ne može učinitine može učiniti otacmože učiniti otac zaučiniti otac za svojuotac za svoju djecunego to da volida voli njihovu majkuništa značajnije ne može učinitiznačajnije ne može učiniti otacne može učiniti otac zamože učiniti otac za svojuučiniti otac za svoju djecunego to da voli njihovu

Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju decu, nego to da voli njihovu majku.Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet.Bolje je prokockati svoju mladost nego ne učiniti s njom baš ništa.Bolje prokockаti svoju mlаdost, nego ne učiniti s njom bаš ništа.Tama ne može otjerati tamu, samo svjetlost to može učiniti. Mržnja ne može otjerati mržnju, samo ljubav to može učiniti.Živi svaki dan kao da je posljednji i ne zaboravi da se Bog brine za svoju djecu.