Ništa veliko nikada nije postignuto bez entuzijazma.


ni-veliko-nikada-nije-postignuto-bez-entuzijazma
ralf voldo emersonnitavelikonikadanijepostignutobezentuzijazmaništa velikoveliko nikadanikada nijenije postignutopostignuto bezbez entuzijazmaništa veliko nikadaveliko nikada nijenikada nije postignutonije postignuto bezpostignuto bez entuzijazmaništa veliko nikada nijeveliko nikada nije postignutonikada nije postignuto beznije postignuto bez entuzijazmaništa veliko nikada nije postignutoveliko nikada nije postignuto beznikada nije postignuto bez entuzijazma

Ništa veliko na svetu nije postignuto bez strasti.Nikada ništa veliko nije postignuto bez opasnosti.Ljudi nikada ne čine zlo sa toliko entuzijazma i doslednosti osim kada ga čine iz religijskih ubeđenja.Uspeh se postiže tako što idete od neuspeha do neuspeha bez gubitka entuzijazma.Uspeh nikada nije konačan, neuspeh nikada nije fatalan. Hrabrost je ono što se računa.Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo.