Ni u tikvi suda, ni u svakom druga. - Činija Citata

Ni u tikvi suda, ni u svakom druga.


ni-u-tikvi-suda-u-svakom-druga
hrvatske poslovicetikvisudasvakomdrugau tikvitikvi sudau svakomsvakom drugani u tikviu tikvi sudani u svakomu svakom drugani u tikvi sudani u svakom druga

Ni Bog nam nije verovao tih dana. Ni priroda. Ni ljudi. Verovala je samo naša ogromna ljubav. Verovala je samo tvoja ruka u mojoj ruci.Blago svakom ko ima nekog u svakom danu, na telepatskim dužinama, prkoseći daljinama!Ni ljubav, ni prijateljstvo, ni poštovanje ne mogu toliko da zbliže ljude koliko zajednička mržnja.Opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka.Moralne dileme kada je u pitanju teleće pečenje? Vaspitači ih nemaju, pravna nauka takođe.Ni teologija koja se bavi pitanjima morala. Ni hiljade drugih moralista. Možda ih tele ima?Kako štetni i po društvo i pojedinca opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka.