Ništa nije umreti, strašno je ne živeti. - Činija Citata

Ništa nije umreti, strašno je ne živeti.


ni-nije-umreti-strano-ne-iveti
viktor igonitanijeumretistranoneživetiništa nijenije umretistrašno jeje nene živetiništa nije umretistrašno je neje ne živetistrašno je ne živeti

Ništa nije umrijeti, strašno je ne živjeti.Ako čovek u životu ne nađe ništa za šta je voljan umreti, nije dostojan živeti.Bolje je umreti slavno nego živeti sramno.Bolje je umreti stojeći, nego živeti na kolenima.Teško je dobro živeti, a lako zlo umreti.Znaj živeti, ali znaj i umreti.