Ništa nije tako gorko za narod, nego leći slobodan i probuditi se kao rob. - Činija Citata

Ništa nije tako gorko za narod, nego leći slobodan i probuditi se kao rob.


ni-nije-tako-gorko-za-narod-nego-i-slobodan-i-probuditi-se-kao-rob
fidel kastronitanijetakogorkozanarodnegolećislobodanprobuditisekaorobništa nijenije takotako gorkogorko zaza narodnego lećileći slobodanslobodan ii probuditiprobuditi sese kaokao robništa nije takonije tako gorkotako gorko zagorko za narodnego leći slobodanleći slobodan islobodan i probuditii probuditi seprobuditi se kaose kao robništa nije tako gorkonije tako gorko zatako gorko za narodnego leći slobodan ileći slobodan i probuditislobodan i probuditi sei probuditi se kaoprobuditi se kao robništa nije tako gorko zanije tako gorko za narodnego leći slobodan i probuditileći slobodan i probuditi seslobodan i probuditi se kaoi probuditi se kao rob

Ništa ne može tako probuditi častoljublje kao zvuk tuđe slave.Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru.Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Nihil homine est miserius aut superbus. – Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.Godine nas obrade različito. Nekom postane važno s kim će leći, a nekom s kim će se probuditi.